Vi använder cookies   Läs mer

Veckefjärdens GC - Klubbsidor

Veckefjärden har ersatt det traditionella höstmötet med ett medlemsmöte.
Det första hölls på torsdagen
Och det blev sannerligen välbesökt.

 

2019-10-10 


Inte mindre än 55 medlemmar kom till Galejan i Arken för att närvara vid klubbens första medlemsmöte; en något lättare variant av det traditionella höstmötet. 

Det spekulerades en del i om tillströmningen av medlemmar berodde på nyfikenhet om förestående dukdragning, eller om det rent av var så att utlovad mat fungerade som magnet. Under alla omständigheter torde det förstås ligga i allas intresse att så många som möjligt är med när föreningen kallar till möte.

På medlemssidan kan vi konstatera att antalet stigit från 695 till 963 (plus 39 procent) sedan 2014. Tjugosex procent av medlemmarna är kvinnor, och där  ligger Veckefjärden lite lägre än rikssnittet. Vi ligger över snittet på junior- och herrsidan.


Diskussionen om hur många medlemmar vi vill ha kommer att leva vidare. Kent Forsberg sa att tillgängligheten fortsatt ska vara hög.

Samtliga kommittéer tog några minuter i anspråk för att redogöra för det som varit och det som komma skall. De dragningarna renderade bland annat i att festkommittén berömdes med att midsommartävlingen var den trevligaste som arrangerats de senaste 40 åren.

Bankommitténs J-O Larsson sa att kommittén behöver växa i numerär. Han luftade också frågan om avgift för medlemmar som väljer att inte medverka vid städning.
Dag Säker drog en del intressant som han lyckats få ur den enkät som drygt en tredjedel av medlemmarna svarat på. Den eviga frågan om speltempo är det många som har åsikter om. Av enkätsvaren kan utläsas att klubbliv, vad nu det är, och bana får låga betyg. Höga betyg däremot till shop och kiosk. 

Kent Forsberg sa att han sätter värde i enkäten, som vägleder för framtida insatser på anläggningen. Han informerade också om att det ska byggas 80 nya bagplatser, för att tömma kön som för närvarande består av 40 personer. En ny banguide tas fram efter ny mätning i vår. Hål 14 kommer att förbättras med mer stenfyllning runt palissaden. Intresse finns för att bygga villor på korthåls-banan som är en ekonomisk belastning. Restaurangen håller stängd januari  – april. Vid årsskiftet kommer Tvillingsta AB att ta över driften av hotellet.

Tvillingstas vd Mikael Nordin sa på mötet att hemsidan behöver bli mer levande. Han berättade också att vi ligger stadigt på antalet greenfeespelare. En liten ökning från 2018, då det var både varmt och VM i fotboll.

Det första, historiska medlemsmötet avslutades med att klubbmästarna prisades. På bilden intill står de uppradade.


Från vänster: Mats-Åke Eriksson (H60), Magnus Widmark (H50), Elisabeth Eriksson (Dam), Christian Mattfolk (Herr och H40), Adam Melander (H21) och Egon Stenman (H70). Frånvarande: Robert Eriksson (H30)

Aktuellt

Nyheter