Vi använder cookies   Läs mer

Veckefjärdens GC - Klubbsidor

DOKUMENT TILL ÅRSMÖTEN

 

2024-04-24: Årsmöte

Dagordning

Verksamhet 2023

Bokslut 2023

Balansräkning 2023-12-31

Revision 2023

Planering 2024

Budgetförslag 2024

Valberedningens förslag

Förslag till nya stadgar Veckefjärdens GC

Protokoll

(uppdaterat av Anders Lindgren, 2024-05-13)

 

2023-05-13: Årsmöte

Dagordning

Verksamhet 2022

Bokslut 2022

Revision 2022

Planering 2023

Budgetförslag 2023

Valberedningens förslag

Motion

Protokoll

(uppdaterat av Riny van Eekelen, 2023-06-01

 

 2022-03-30: Årsmöte

Styrelsen kallar till årsmöte, onsdag 2022-03-30, kl. 17:00,

Klubbhusets Konferensrum

Dagordning

Verksamhet 2021

Bokslut 2021

Revision 2021

Planering 2022

Budget 2022

Protokoll

 

2021-08-24: Årsmöte (2020 - 2021)

Dagordning (PDF, 44KB)

Verksamhet 2020 (PDF, 123KB)

Bokslut 2020 (PDF, 28KB)

Revisionsberättelse 2020 (PDF, 166KB)

Planering 2021 (PDF, 49KB)

Budget 2021 (PDF, 22KB)

Valberedningens förslag (PDF, 23K)

Protokoll (PDF, 97KB)

 

2020-03-26: Vårmöte

Inställd tills vidare p.g.a. Folkhälsomyndigheten's rekommendationer!

Verksamhetsberättelse 2019 (PDF, 120KB)

Bokslut 2019 (PDF, 30KB)

Revisionsberättelse 2019 (PDF, 165KB)

Protokoll: Se ovan "Årsmöte 2020-2021

 

2019-05-23: Vårmöte

Klubbhusets konferensrum, kl. 18:30

Dagordning (PDF, 22KB)

Verksamhetsberättelse 2018 (PDF, 86KB)

Bokslut 2018 (PDF, 29KB)

Revisionsberättelse 2018 (PDF, 171KB)

Budgetförslag 2019 (PDF, 24KB)

Protokoll (PDF, 1,3MB)

- bilaga 1: Närvarolista (finns på klubbkansliet)

 

2018-12-06: Höstmöte

Klubbhusets konferensrum, kl. 18:00


Dagordning (PDF, 100KB)

Verksamhetsplan 2019 (PDF, 36KB)

Nya stadgar, förslag (PDF, 179KB)

Förslag från valberedningen (PDF, 33KB)

Protokoll (PDF, 189KB)

- bilaga 1: Närvarolista (finns på klubbkansliet)

- bilaga 2: Nya stadgar, korrigeringar jämfört med förslag markerats i gul (PDF, 180KB)

 

2018-05-29: Vårmöte

Dagordning (PDF, 27KB)

Verksamhetsberättelse 2017 (PDF, 86KB)

Bokslut 2017 (PDF, 28KB)

Revisionsberättelse 2017 (PDF, 149KB)

Budgetförslag 2018 (PDF, 29KB)

Protokoll (PDF, 104KB)

2017-11-29: Höstmöte

Dagordning (PDF, 94KB)

Verksamhetsplan 2018 (PDF, 28KB)

Förslag från valberedningen (PDF, 20KB)

Protokoll (PDF, 96KB)

 

2017-04-26: Vårmöte

Dagordning (PDF, 35KB)

Verksamhetsberättelse 2016 (PDF, 84KB)

Bokslut 2016 (PDF, 84KB)

Revisionsberättelse 2016 (PDF, 100KB)

Budgetförslag 2017 (PDF, 53KB)

Protokoll (PDF, 109KB)

 

2016-11-30: Höstmöte

Dagordning (PDF, 99KB)

Verksamhets plan (PDF, 54KB)

Valberedningens förslag (PDF, 53KB)

Protokoll (PDF, 373KB)

Närvarolista (PDF, 46KB)

Enkät (PDF, 251KB)

 

2016-05-10: Vårmöte

Protokoll (PDF, 1MB)

Dagordning (PDF, 35KB)

Verksamhetsberättelse 2015 (PDF, 84KB)

Bokslut 2015 (PDF, 60KB)

Revisionsberättelse 2015 (PDF, 28KB)

Reviderat budget 2016 (PDF, 55KB)

 

Aktuellt

Nyheter