Vi använder cookies   Läs mer

Veckefjärdens GC - Klubbsidor

skrolla ner

 

LOKALA REGLER


Generell
SGF har fastslagit att nedanstående två lokala regler ska gälla på samtliga golfbanor i Sverige.

1. Stenar i bunker
Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24:1 är tillämplig. Kommentar: En större, i marken fast inbäddad sten i en bunker, är inte ett oflyttbart hindrande föremål utan mark i hindret.

2. Banmarkeringar
Enligt regel 33-2:a skall en tävlingsledning fastställa vad som är gränser för banan, vattenhinder och sidovattenhinder, mark under arbete samt vad som är hindrande föremål och organisk del av banan.


SGF har beslutat att följande markeringar skall gälla på golfbanor: 

Markering
Vit
Gul
Röd
Blå
Blå-vit
Orange
Markering med grön topp

Regelhänvisning i regler för Golfspel
Out of bounds, regel 27
Vattenhinder, regel 26
Sidovattenhinder, regel 26
Mark under arbete (MUA), regel 25
Mark under arbete (MUA), spel förbjudet, Bil 1
Oflyttbart hindrande föremål, regel 24
Miljökänsliga områden Bil 1, Del B 1b I-III

Plikt för brott mot regeln: Matchspel - förlust av hålet; Slagspel - två slag.

Veckefjärdens GC har fastställt följande lokala regler.

 1. Avståndsmarkeringar
  Pinnar eller motsvarande, som markerar avståndet 200, 150 respektive 100 meter till greenens mittpunkt är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24:2 är tillämplig.
 2. Träpalissaden på hål 14 och 15
  Vattenhindret börjar utanför träpalissaden såsom markeringarna för vattenhinder visar.
  Sättningar i anslutning till palissaden på hål 14 är mark under arbete. Regel 25 1b är tillämplig.
 3. Paus
  Deltagare i tävling äger rätt till en paus i högst 5 minuter för intagande av förfriskningar från kiosken vid hål 6/16 och/eller 10 under förutsättning att ”bollen” håller sin plats i startfältet, dvs startintervallet till framförvarande boll.
 4. Vägar
  Lättnad får beredas enligt Regel 24:2 för alla vägar på banan.
 5. Fasta sprinklerlock
  Alla fasta sprinklerlock är oflyttbara hindrande föremål och lättnad från störande inverkan av sådana får tas under regel 24:2. Därutöver får spelaren lättnad utan plikt för ett sprinklerlock i spellinjen om följande villkor är uppfyllda: Bollen ska ligga utanför green och inte i hinder och sprinklerlocket ska vara på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen.

Då får spelaren lättnad på följande sätt:
Bollen ska lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg som
a. Inte är närmare hål
b. Inte har sprinklerlocket i spellinjen
c. Inte är i ett hinder eller på en green
Bollen får rengöras när den lyfts i detta fall.

Plikt för brott mot regeln: Matchspel - förlust av hålet; Slagspel - två slag.

 1. Myrstackar
  Myrstackar är mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig.
 2. Skador i bunker
  Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen, är mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig.
 3. Boll rubbad på green av misstag
  Ifall spelaren rubbar sin boll på green av misstag ska bollen placeras tillbaka utan plikt.
 4. Övrigt.
  Skall golfbil användas under tävling fordras läkarintyg. Tävlingsledningen äger rätt att fatta beslut att tillåta spelare som skadar sig strax före tävlingsstart att, utan läkarintyg, få använda persontransportsmedel för att kunna genomföra tävlingen.

  Avståndsmätare får användas på banan men vid tävlingar beslutar tävlingsledningen om det är tillåtet.

Policyfrågor
Veckefjärdens Golf Club har fastställt följande policy i speciella frågor.

a. Vi använder soft-spikes på vår bana.

b. Använd gärna vårdad golfklädsel.

c. Bunker krattor ska ligga i bunkrarna.

d. Övningsspel får inte ske på banan mot greener och från bunkrar.

e. Rangebollar får bara användas på rangen.

f. Egna bollar ska användas på övningsgreener och övningsområden.

g. Spel med rangebollar på 18-håls banan och korthåls bana är förbjuden.

h. Mobiltelefonen tillåten dock med ljud avstängt.

i. Bokning av tider sker i receptionen eller via GIT.

j. Alla i bollen ska anmäla sig i receptionen innan man går ut för spel.

k. Vi ska fylla upp alla bollar till 4-bollar i möjligaste mån.

l. Ifall tävlingsledningen/kansliet så bedömer kan start medges från hål 10.

m. Vid tävling har tävlingsspelare företräde på samtliga hål. 

 

Aktuellt

Nyheter


20
jun 2018